ΑΣΤΕΡΙΑ & ΚΛΕΙΔΙΑ

Κατάταξη  σε Κατηγορίες Αστέρων & κλειδιών.

Το σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα Τουριστικά Καταλύματα

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*).

Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών

Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση.

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον πίνακα:

Ξενοδοχεία: Κριτήρια Κατάταξης εδώ

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα: Κριτήρια Κατάταξης εδώ

Αναλαμβάνουμε την κατάταξη του καταλύματος  και θα σας βοηθήσουμε να  πάρετε επιπλέον μόρια χωρίς ή με πολύ μικρό κόστος.

Συμπληρώστε την φόρμα  και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό  μαζί σας.  

Συμπληρώστε την αίτηση κατάταξης για τα ξενοδοχεία. εδώ

 Συμπληρώστε την αίτηση  κατάταξης  για τα ενοικιαζόμενα. εδώ

 ΥΠΕΥΘΥΝΑ –  ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΑ

Επισύναψη Εγγράφων με την Αποδοχή της Αίτησης (Εφαρμόζεται για τα Νέα και για τα Υφιστάμενα Καταλύματα)

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τεκμηρίωση πρόσφατης Αίτησης Χορήγησης Ε.Σ.Λ. (Γνωστοποίηση)

Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο κατάταξης του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών.

Κατόψεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των κολυμβητικών δεξαμενών (με έγκριση από την πολεοδομία – περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013) και άλλων χώρων ή λειτουργιών, που αποτελούν κριτήρια κατάταξης.

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση κριτηρίων κατάταξης.