Γιά πόρτες ξενοδοχείων (13)

Για δωμάτια τύπου Airbnb (7)

Επιλέξτε για αντικατάσταση η νέα τοποθέτηση την κλειδαριά ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων τεχνολογίας Mifare με RFID .Είναι σήμερα η πιο χρησιμοποιημένη κάρτα στον κόσμο γιατί έχει σταθερή απόδοση και την μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης. ‘Touch & go’ όπου αγγίζετε σχεδόν την κλειδαριά του δωματίου με την κάρτα σας RFID για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.