Νιπτήρες Δαπέδου (4)

Νιπτήρες Ελεύθερης Τοποθέτησης (7)

Νιπτήρες Ένθετοι (4)