Τηλεοράσης F&U (18)

Τηλεοράσης LG (3)

Τηλεόραση
Η επιλογή της διάστασης βασίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια
Προτείνουμε όχι κάτω από 32’’ inches έως 20-22m2, και σε μεγαλύτερα δωμάτια 40’’ inches
Τελευταία προτιμώνται η smart tv